ഒല്ലൂർ

തൃശൂർ ലോക്സഭയിലെ ഏഴ് സംസ്ഥാന നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഒല്ലൂർ. കേരളത്തിൽ 140 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട്. 15-ാം കേരള നിയമസഭയിൽ ഒല്ലൂരിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് സിപിഐയുടെ റവന്യൂ-ഭവന മന്ത്രി ശ്രീ. കെ.രാജനാണ്.

ഒല്ലൂരില്‍ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസായിരുന്നു പ്രധാന പാര്‍ട്ടി, ഇടക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യയും  വിജയിച്ചിരുന്നു. ഒല്ലൂർ മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർമാർ പ്രധാനമായും കർഷകരും ദൈനംദിന തൊഴിലാളികളുമാണ്. മണ്ണുത്തി, തലൂർ, പശ്ചിമഘട്ട മലയോര മേഖലകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് മണ്ഡലം. ടൈൽ ഫാക്ടറികൾ, തടി, തടി പാക്കിംഗ് ബോക്സുകൾ റോൾഡ് ഗോൾഡ് ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ബിസിനസ്സ് ആണ് പ്രധാനമായും ഈ മണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്നത്. പീച്ചി ഡാം, കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല, KFRI, ശ്രീ സി. അച്യുതമേനോൻ സർക്കാർ കോളേജ്, കുട്ടനെല്ലൂർ, ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ്, ഒല്ലൂർ, ബി.എഡ് കോളേജ്, ഒല്ലൂർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്നിവയും ഒല്ലൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.